Watch: Faux-Handcrafted, CGI Animated Short “TULKOU”, by Mohamed Fadera & Sami Guellaï

TULKOU by Mo'Sam

法国艺术玩家的创意,总能呈现出突破框架的惊喜。由 Mo'Sam Mohamed Fadera + Sami Guellaï 二人档炮制的沁心小品《TULKOU》,按禅意片名作字面解析,意指再來人;讲述了一名孤寂渔翁与意外捕获的不速巨物之间,一趟因得失而顿悟的生命修行。妙处是,全作看似手工打造,实乃电脑绘制,再以仿拟纸板的巧思进行定格包装。